onsdag 31 augusti 2011

Hvorfor snakker du svensk?

Det är ett stort mysterium för en nordman när han/hon möter på mig och får höra att jag pratar svenska. Jag som är från Finland borde väl tala finska?

Jag får också ofta höra att jag pratar bra norska :P. Men orsaken till den kommentaren är nog det att folk som jag just mött och får höra att jag är från Finland inte har en aning om att jag egentligen pratar svenska med norska inslag med dem.

Men svaret på varför just jag pratar svenska är:

En gång hörde Finland till Sverige. Då flyttade svenskar i Finland som också blev där efter att Sovjet tog över. Det resulterade i att det i Finland idag bor cirka 6% finländare med svenska som modersmål. Finland är också officiellt ett tvåspråkigt land och därför har vi bland annat rätt att få svenskspråkig dagvård och undervisn
ing (så där kort och koncist) :)

Och nej, jag är inte finne eller svensk, jag är FINLANDSSVENSK! (eller finländare) :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar